۲۶ آبان ۱۳۸۷

سالمرگ؟ سالگرد؟

وقتی يكی می ميره، روز تولدش دردناكترين روزه واسه بازمانده ها! اما آدمی كه روز تولدش می ميره، ديگه بار مضاعف واسه بازمانده ها درست نمی كنه!
حكايت مرده ی منه!
عشقی كه سالگرد و سالمرگش يه روز رقم خورد!

هیچ نظری موجود نیست: