۲۳ آبان ۱۳۸۷

از محالات يكي هم اينكه...

دلم می خواست می شد ولو بشو م کف زمین . دستهام رو بذارم زیر سرم و چشمهام رو ببندم. و بدانم که هستی و تو هم همان هوایی را به ریه هات می فرستی که من ! همانی را می شنوی که من!

هیچ نظری موجود نیست: