۲۵ مهر ۱۳۸۷

اندر مزایای مزدوج بودن!

خواهی نخواهی ازدواج یه سری مزایا داره!
مثلا اینکه می تونی خودت رو تو جیه کنی که به عنوان یه آدم متاهل گرفتار صد تا کار مهمتری و دغدغه های آدم مجردها رو خوار و خفیف کنی. دیگه اینکه می تونی با لیبل خوشگل اجتماعی که یدک می کشی هر گندی بزنی و تو جیهش کنی! بعداینکه می تونی دیگه اون چهار تا کلام چیزی هم که می خوندی نخونی و بیفتی به تکرار گذشتت! می تونی به تولید یکی مثل خودت فکر کنی، چون قاعدتا آدم مهمی هستی! و می تونی به یه نفر بکن نکن کنی، برای روزش و حالش تصمیم بگیری و بیشتر از هر آدم دیگه ای از اطرافیانت ندید بگیریش!
همه اینها با یه بله گفتن ممکن می شن!خیلی باحاله، نه؟

هیچ نظری موجود نیست: