۱۲ شهریور ۱۳۸۷

تشرف

پرونده اعمالم بررسی شد: از برزخ به دوزخ مشرف شدم بی آنکه آیین تشرف بدانم

هیچ نظری موجود نیست: