۲۴ فروردین ۱۳۹۳

رستگاری اجباری

یک وقتی هم دست می کشی و می گویی از این به بعدش با خودت. دیر می آیی ، می دانم...

هیچ نظری موجود نیست: