۲۸ مهر ۱۳۹۱

تن فروشی شیک

آقای کیارستمی عزیز تشریف برده اند ژاپن فیلمی- مثل یک عاشق-  ساخته اند درباره دانشجویی که شبها به خاطر مخارج تحصیلش تن فروشی می کند.
فارغ از هر گونه قضاوت اخلاقی درباره تن فروشی دلم می خواست دست آخر یکی از این کارگردانهای عزیز جرات این را پیدا می کردند که درباره تن فروشی  با اتیکت  دختران ایرانی چیزی می ساختند. کاش حرفی زده می شد از پاکدامنی های واژینال  دخترانی که شب عروسی فخر بکارتشان را به شازده هایی می فروشند که خودشان را سوپر قهر مان کلیپ های پورن می دانند...

هیچ نظری موجود نیست: