۹ مهر ۱۳۹۰

نهال

.
.
در خلوت روشن با تو گريسته ام
براي خاطر زندگان،
و در گورستان تاريك با تو خوانده ام
زيباترين سرودها را
چرا كه مردگان این سال
عاشق ترين زندگان بوده اند...

۳ نظر:

نقطه سرخط گفت...

چرا كه مردگان این سال
عاشق ترين زندگان بوده اند...

نقطه سرخط گفت...

چرا كه مردگان این سال
عاشق ترين زندگان بوده اند...

واقعا !

ناشناس گفت...

:(