۲۱ خرداد ۱۳۹۰

us...? its complicated

خوشحالی خوب کردن حال آدمی که حالت به خاطر ناخوش احوالی اش خوش نیست...همین قدر ساده و همین قدر پیچیده ایم ما هر دو...

۱ نظر:

امید گفت...

:) دل من ز غمت فغان بر آرد ...