۱۱ خرداد ۱۳۹۰

باز هم خرداد

گفتي كه يك ديار
هرگز به ظلم و جور نمي ماند
برپا و استوار ...

۱ نظر:

امید گفت...

وطن پرنده پر در خون ... !