۳ آبان ۱۳۸۹

this is loneliness I know


Schiller

هیچ نظری موجود نیست: