۳۰ مهر ۱۳۸۹

عریضه

پی ام اس عزیز!
متوجه هستید دارید چه کار می کنید؟
با تشکر
شقایق

۱ نظر:

سهیل گفت...

پی ام اس لعنتی