۲۴ مهر ۱۳۸۹

دختران امید تنگ

دختران عشق های دور
روز سکوت و کار
شب های خسته گی!*

امشب که بعد 9 ساعت کار برمی گشتم، من و سرنشینان مغموم آن تاکسی همه مان مصداق همین سه خط بودیم...

*از زخم قلب آبایی/ هوای تازه

۶ نظر:

ف.وجدان گفت...

زیبا بود حالتون

آدینه گفت...

بیرون از تاکسی هم هممون مصداق همینیم!
زیبا بود. به من هم سر بزن

قاصدک گفت...

چندتايي از مطالبت رو خوندم.يه جورايي جالبه. نگاهت به اطرافت عمق داره و قدرت بيان ديده ها واحساساتت رو داري. بدون اجازه ت لينكت كردم

زنـ ی کـه مـ ن باشـ م ... گفت...

چند روز بود تو ذهنم این شعر و مرور می کردم ... به الهاماتم مهر قاطعیت زدی ..

نسيم گفت...

...

a گفت...

آن روز برایت نوشته بودم که:اشکالی نداره عوضش کار جوهر مردته !