۱۰ شهریور ۱۳۸۹

منم

مثل خاکستر عودی که نرم، بی شعله می سوزد و فرو می ریزد...

۲ نظر:

panjaryman گفت...

ما که هیچی، رعایت این ناژو کوچولو چی؟... لبخند بزنید خانم خوشبو.

دون ژوان گفت...

این که گفتی بی شعله!