۱۰ تیر ۱۳۸۹

برداشت آزاد

آدمیزاد تو این سن و سال نباس هنوز خونه باباش باشه!

هیچ نظری موجود نیست: