۸ اردیبهشت ۱۳۸۹

؟

از انقلاب برگشته ام...
ديگر چه مرگيم مي تواند باشد؟

۱ نظر:

月光 گفت...

اگه مسیر برگشتت از آزادی بوده، هیچ.