۳۰ فروردین ۱۳۸۹

پایانی می خواهم...

زندگیم شده سه نقطه های بی سرانجامی و ناتمامی ...
حوصله کن با من. جایی نقطه ی پایانی لازم است. بخوانم! پیداش می کنی...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ادامه دارد ...

...

این یکی را حتما عمومی کن
:)