۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

دوستت دارم

شعرهای شما چاپ شدند
شعرهایی که خواب دیده بودم

شعرهای شما اجازه ی چاپ گرفتند
آن ها خیال کردند آن سه نقطه ها
جای پای شیخ شهاب الدین سهروردی است

شعر های من بر گشت خوردند
گفتند شانه های شعرم
بوی عطر مردانه می دهند
گفتند "کودک تو" را حذف کنم
"تپش های تنم" را نیز

هر کتابی حالا چاپ می شود
من حدس می زنم
کسی
جایی
سه نقطه شده است
سارا محمدی اردهالی/ روباه سفیدی که عاشق موسیقی بود

هیچ نظری موجود نیست: