۱۰ اسفند ۱۳۸۸

خواهر بزرگتر، خواهر کوچکتر

البته بر همه واضح و مبرهن است که اصولن خواهر داشتن از خواهر نداشتن خیلی بهتر است. مخصوصن خواهری که بزرگتر باشد ولی نه خیلی بزرگتر! خواهری که بعضی جاده ها را برایت هموار کند و جاده های دیگری را نشانت بدهت که راست شکمت را بگیری و بروی! خواهری که پا به پایت مستاصل شود، بات اشک بریزد، پایه ی حماقتهایت باشد و دم رفتن هایت نگاهش بهت جرات بدهد که درست می روی، خواهری که قد مرگ ناراحتت کند و خودش زود از دلت در بیاورد، خواهری که بشود تا سر حد مرگ حرصش داد و گذاشت رفت و شماره اش را کمی بعد روی صفحه ی موبایل دید. خواهری که بشود گاه آرزو کرد سر به تنش نباشد. خواهری که بشود برایش مرد! خواهری که پریسا باشد اصولن داشتنش مایه ی امنیت خاطر است. خواهری که پریساست امشب تولدش است و خواهری که منم خوشحالم که یک ده اسفند دیگر را هنوز خواهرشم! تولدت مبارک پنبه جان دل من! خریتها و خلیتهای خواهریمان مستدام!

۲ نظر:

pariss گفت...

خوب ...
البته واضح و مبرهن است كه دل تمامي خوانندگان آب كه خواهري مثل من ندارند...

خود .................... گفت...

این بزرگترین ای کاش زندگی منه / خواهر کوچیکه و خواهر بزرگه .
تولدش مبارک و ممنون از نوشته های خوبت