۲۸ بهمن ۱۳۸۸

لحظاتی هست

لحظاتی هست
استخوانهای اشیا می پوسد
و فرسودگی از در و دیوار می بارد
لحظاتی هست
نه آواز گنجشک حَمَل
نه صدایی صمیمی از آن طرف سیم
و نه نگاه مادر در قاب
قانعت نمی کند
زندگی قانعت نمی کند
وتو به اندکی مرگ احتیاج داری
من گرگ خیال بافی هستم/ الیاس علوی


هیچ نظری موجود نیست: