۱۳ بهمن ۱۳۸۸

چقدر دوستم داري؟

وقتي سوالت از دوست داشتن "چطور" باشد نه "چقدر" حاصلش مي شود همين مني كه ديگر دلش نمي خواهد كسي دوستش داشته باشد...

هیچ نظری موجود نیست: