۵ اسفند ۱۳۸۸

adore

Every woman adores a Fascist,
The boot in the face, the brute
Brute heart of a brute like you.

Sylvia Plath

۱ نظر:

ناشناس گفت...

من بخوام اینو ترجمه کنم اینطوری ترجمه می کنم :

.........
همه زنا می گردن دنبال یه مردی که چهلر روز در هفته - بعد از ظهرا - باشگاه بدنسازی بره و البته درست و حسابی هم محل زنه نذاره ... نه مردی مانند من !

.......
این یکی رو اگه خواستی پابلیش کن
:)