۷ بهمن ۱۳۸۸

لکچر

نذر دارم شبی یه لکچر پر از الفاظ قششششنگ در مدح دولت کریمه که صاف صاف داره پژوهانه ی ما- ماهی 600000 تومن ناقابل- رو می خوره و یه آب هم روش!
این شده همه ی سهم پدر و مادرم از منی که صبح تا شب یا دارم کار می کنم یا سرچ می کنم و تز می نویسم!( که نمی نویسم هم)

هیچ نظری موجود نیست: