۲۴ آذر ۱۳۸۸

امیر کنکوری

همین دیروز بود که ونگ می زد اعصاب واسمون نمی ذاشت! ریسه می رفت از خنده از کار و زندگی مینداختمون! همین دیروز بود هزار جور عشوه گری و قرتی بازی در می اورد که مدرسه نره! کنکوری شده برام حالا! قد کشیده طعنه به چنار!
همه حسرتم اینه که از هفت سال زندگیش فقط تک فریم های گاه و بی گاه تو ذهنم مونده!

هیچ نظری موجود نیست: