۱۵ آذر ۱۳۸۸

آقایان عزیز!

"خوب منم مَردم" هیچ وقت توجیه خوبی واسه هیچ کاری نیست!
کلیشه نسازید از خودتون! پای کارتون وایسید!

۲ نظر:

ناشناس گفت...

توجیه که نیست هیچی، عذر بدتر از گناه است. البته گویای حد و معیار قرار دادن خودِ مذکری است که در آشفته بازار فرهنگ و ادای تمدن می خواهد ته مانده ای از قدرت قدیم را با مظلوم نمایی برای خودش حفظ کند.

ناشناس گفت...

معلومه که داری درست می گی. اما قول بده با این تایید ایندفعه من فکر نکنی همیشه حتما درست می گی . باشه ؟ نگرانم نبادا تشخیصت رو از دست بدی به خاطر تایید ایندفعه من . البته شما آدم عاقلی هستید و تاج سر مایید و این نگرانی مربوط به وسواس های بنده است .