۲۲ مهر ۱۳۸۸

...

ببین!
"عصمت به آینه مفروش!"

هیچ نظری موجود نیست: