۱۸ شهریور ۱۳۸۸

می دونستم...

قدم به قدم، لحظه به لحظه می دونستم دارم به مسلخ می رم... می دونستم!

۱ نظر:

برزگ گفت...

چقدر این پست ها بوی بی قراری میده شقایق!
نمی تونم غریبه باشم توی....کجایی تو که بودنت سهم من نیست برای همین بی قراری ها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!