۳۰ شهریور ۱۳۸۸

حسرت

همه روزهای از دست رفته به کنار، حسرت هم قدم با تو فریاد کشیدن در خیابانهای این شهر هم برای ابد به دلم ماند...

هیچ نظری موجود نیست: