۲۹ شهریور ۱۳۸۸

20 ساعت

تو زمان منی برای بی درد دوست داشتن...

هیچ نظری موجود نیست: