۱۷ شهریور ۱۳۸۸

معنای سادگی

...
هر واژه گریزی است
بر دیداری معوق
واژه آن دم حقیقی است که بر دیداری پای بفشارد.

یانیس ریتسوس

+ حرفه هنرمند یه مجموعه ی عالی منتشر کرده از شعر و عکس جهان با عنوان " تو مشغول مردن ات بودی" که من تازه هدیه گرفته امش. کتاب فوق العاده ای است. از دست ندهید.

۲ نظر:

نگ گفت...

مال کدام کتابش ئه؟

شقایق گفت...

حرفه هنرمند یه کتاب چاپ کرده تا جایی که من خبر دارم اونم همینه که اسمشو نوشتم! اما اگه منظورت کدوم کتاب شاعره، نمی دونم! تو کتاب اشاره ای نکرده!