۱۴ شهریور ۱۳۸۸

روح سرگردان

من از این انتزاعِ بودن
از این بودنِ انتزاعی
خسته ام!

۱ نظر:

شترق گفت...

چه توان كرد در اين وانفسا