۲۱ مرداد ۱۳۸۸

...

کاش دلم رو هم مثل گوشهام تربیت کرده بودی ! با این تالرنس بالا برای شنیدن همه چیز، تجربه کردن هر چیز تازه، کشف یک آن ، لذت بردن ازیک ملودی ساده حتی!
کاش دلم این قدرها سخت گیر نبود... این قدرها شکننده...

هیچ نظری موجود نیست: