۵ شهریور ۱۳۸۸

شبهای بلند

Eddie Vedder
I'm falling
I am falling safely to the ground

هیچ نظری موجود نیست: