۷ شهریور ۱۳۸۸

تهران

خدا کنه وقتی برمی گردم این همه ازت بیزار نباشم که الان ...

هیچ نظری موجود نیست: