۲۹ مرداد ۱۳۸۸

منی که...

این روزها یک ریز نوشته می شوم!
خوانده نمی شوم اما! هیچ وزارت ارشادی به من مجوز نمی دهد! پر از واژه ی ممنوعه ام برای ممیزها!

هیچ نظری موجود نیست: