۲۱ مرداد ۱۳۸۸

49

چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند، این است که یکدفعه متوجه می شوی رفتار مقبول سابقت دیگر مضحک شده است...

*زمان لرزه/ونه گوت

هیچ نظری موجود نیست: