۲۵ تیر ۱۳۸۸

منگم...


کاش می فهمیدم پر شدن کدوم حفره ی روحمه که حالمو خوب می کنه...

هیچ نظری موجود نیست: