۵ تیر ۱۳۸۸

آرزوی امشب...

دیگه هیچی نمی خوام...
بذارید فقط گم شم بین کتابهام.

هیچ نظری موجود نیست: