۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

صحنه!!!

وای من رسما کشته مرده ی این عشوه اومدنهای دختر چادری خفنها واسه شوهر بسیجیاشونم. نمی دونین که امروز تو نمایشگاه چه صحنه های بدیعی شکار کردم که... نمی دونین!

هیچ نظری موجود نیست: