۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

...

...اما اگر سراسر کوچه‌ام را سرراست
و سراسر سرزمینم را همچون کوچه‌یی بی‌انتها بسرایم
دیگر باورم نمی‌دارید.
سر به بیابان می‌گذارید
پل الوآر /ترجمه ی شاملو

هیچ نظری موجود نیست: