۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

اي لعنت!

نشد من يه بار سوار اين ون هاي سبز بد تر كيب بشم و سرم به يه جاييش نخوره! يعني من خيلي دست پا چلفتي ام؟

۱ نظر:

علی گفت...

نه به اندازه ی برزگ!!!!