۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

epidemic

Don't say everything's okay
Don't tell me that it's just a phase
It doesn't help me
All the stars are standing still
The anger and the sleeping pills
Are all that's left now...
*Blackfield

۲ نظر:

برزگ گفت...

اینجا شیراز است
اینجا اریبهشت ماه است
اینجا ما دلمان برای دوستی هامان تنگ است...
اینجا نمیای؟

دختر گیسو طلا گفت...

سلام