۴ فروردین ۱۳۸۸

دکتر می شناسین؟

چرا من از فکت اوردنهای آدمها از فلان فیلم و داستان یا بهمان نظریه پردازو کارگردان هیچ وقت ایمپرس نمی شم؟ بعد اینکه من در این مواقع چم می شه که شاخکهای حسی بدبینیم به کج بودن پالان گوینده محترم گواهی می دن؟ کجا می شه این درد رو درمون کرد احیاناً؟

هیچ نظری موجود نیست: