۱ فروردین ۱۳۸۸

سال نو

چه حاصل از این نو شدن، وقتی همه ی تنم بوی نا گرفته!

هیچ نظری موجود نیست: