۱۵ اسفند ۱۳۸۷

هیچ

.و من بخشی از این حماقتم...

۱ نظر:

برزگ گفت...

شقایق کجایی تو؟ این سکوتت دلتنگم میکنه ونگران.حرف بزن.