۲۹ بهمن ۱۳۸۷

OFF

گم شده م بین این همه شلوغی و بی نظمی و آشفته گی!
باید خودم رو پیدا کنم.
می رم مرخصی!
پ.ن. فقط جاناتان رو با خودم می برم.

۱ نظر:

Maryam گفت...

I feel the same here. I didn't go to school today too overwhelmed and no energy to continue.

Hope you get better soon.