۴ بهمن ۱۳۸۷

ته هفته

نفهمیدم کی پنج شنبه های فیلم و ولگردی و یلگی و جمعه های 9 صبح و آفتاب، به پنجشنبه های سگ دو وتدریس و جمعه های رخوت تا 1 ظهرو کسالت تبدیل شد!راست می گه این آقای استامینوفن! هر چی هست زیر سر پنج شنبه است!

هیچ نظری موجود نیست: