۲۰ دی ۱۳۸۷

تو

...
آن شاعری
که روزهای سوختن کتابهای ممنوع
در برف گم شد
.یارم بود
احمد رضا احمدی /هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود*

هیچ نظری موجود نیست: