۲۳ دی ۱۳۸۷

کی؟

بعضی حرفها را گذاشته ایم جداً برای کِی؟
قرار نیست همیشه باشیم، حواستان هست؟

هیچ نظری موجود نیست: