۲۲ دی ۱۳۸۷

دستهایی که...

و اکنون
دیدارمان تنها در خواب
جویای هم به تلخی
پریدن از خواب
به دست جستن در تاریکی
با دستهایی که
به هیچ چیز نمی رسند.
*اتومو یاکاموچی/ ترجمه زویا پیرزاد

هیچ نظری موجود نیست: