۱۱ آذر ۱۳۸۷

بدون شرح!

من: یک کم منو آدم حساب کن!
تو: در چه مورد؟

هیچ نظری موجود نیست: